Cáp dẹt cầu trục

Cáp dẹt cầu trục là một lọi dây điện dùng trong hệ thống điện ray C, Cáp dẹt cầu trục có rất nhiều quy cách khác nhau do hãng sản xuất Imatek Shentai, Echu, ...