Cầu trục xoay 1 tấn

Cầu trục xoay 1 tấn là thiết bị nâng đề cẩu hàng hoàng hoá và có phương xoay từ 0 độ cho đến 360 độ. Cầu trục xoay được thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn quốc tế có độ an toàn cao.