Cầu trục là gì?

Cầu trục là thiết bị nâng hạ dùng để bốc xếp hàng hoá bên trong nhà xưởng. Thông thường thì cầu trục được sử dụng bên trong nhà xưởng còn làm việc ngoài trời người ta hay sử dụng cổng trục.