Điều khiển từ xa cầu trục

Điều khiển từ xa cầu trục là một trong những thiết bị điều kiển quá trình hoạt động của Palang cầu trục qua tần số FM, khoảng cách điều an toàn là 100 mét.