MÔ TƠ DẦM BIÊN CẦU TRỤC

Mô tơ dầm biên cầu trục có chức năng giúp cho Palang di chuyển dọc theo nhà xưởng, công xuất của mô tơ dầm biên cầu trục phụ thuộc vào tải trọng của Palang.