Monorail cầu trục là gì?

Monorail cầu trục là thiết bị nâng dùng để cẩu hàng hoá có tải trọng nhỏ, monorail cầu trục di chuyển theo quỹ đạo của dầm I nên lấy hàng được khá linh hoạt, đáp ứng được việc lấy hàng ở mọi nơi trong nhà xưởng.